Wijzigingen hypotheek 2018

We laten de belangrijkste wijzigingen voor 2018 zien op het gebied van:
hoogte hypotheek, inkomen partner, hoogte NHG grens, hypotheek aftrek, vervallen restschuld, WOZ waarde, energie rekening, Box 3, Rendementspercentage en gemeenschap van goederen.